Pallet 1 GR

Pallet 1 GR [442] - Доставка на палетизирани пратки
от/до България до/от Гърция


Оптимални и персонализирани цени в зависимост от вида на палета и дестинацията
за транспортиране. Платете не повече, отколкото струва.


До България - по заявка на получател и за сметка на получател в България.

Заявка за Pallet 1 Collection request.

Параметри Цена (лв.)
Тип oснова Тарифно тегло (кг) Височина (см) Солун Останалата част от Гърция
(без острови и полуострови)
Евро палет 80 x 120 см до 750 до 200 219.58 281.63
Индустриален палет 100 х 120 см  до 1100 до 200 308.03 391.90

Цените са крайни, с включени ДДС и такса гориво.
Към цените могат да се прилагат допълнителни такси и/или ценови условия, в зависимост от индивидуалните параметри на пратката или избрани допълнителни услуги. Вж. раздел Допълнителни услуги и такси в Тарифата на Спиди АД.

Изчисли цена - може да изчислите цена за доставка при въвеждане на пълни данни за пратката.

За пълна информация за очаквана пратка и опции за контрол върху нейната доставка: Смарт Контрол.

Услугата се заплаща винаги в България в български лева от заявителя или получателя на пратката в България при доставката й. За клиенти с индивидуален договор – според условията, предвидени в него.

Задължително условие при всяка палетизирана пратка за доставка до Гърция е да бъде придружена от ЧМР с мокър печат в 4 екземпляра и фактура, удостоверяваща стойността и съдържанието на стоката (възможно е да бъде и копие).

Цената за извършване на услугата се калкулира от Спиди съобразно действителните размери на пратката, а не съобразно посочените от заявителя на услугата, в случай че при контролно измерване бъдат установени разлики спрямо декларираните от подателя/ заявителя физическо тегло и размери.  Ако товарът излиза от очертанията на палета, взема се предвид максималната ширина и дължина на пратката, както и реалната височина. При констатирано несъответствие със заявката, цената се прекалкулира, като разликата е за сметка на платеца на услугата.


Срок за доставка: до 3 работни дни за Солун, за останалите населени места – до 4 работни дни. Посочените срокове за доставка са индикативни.


Параметри
: Необходимо изискване е товарът да бъде палетизиран. Височина до 200 см. Посочената цена е валидна за един брой палет с посочените размери. За доставка до острови и полуострови е необходимо предварително съгласуване на имейл [email protected] 


Обявена стойност:
Възможна е допълнителната услуга Обявена стойност при максимална стойност на пратка в размер на 10 000 лв.
https://www.speedy.bg/bg/declared-value


Основни параметри при обработка на заявки с услуга Pallet 1 GR
Заявки за Pallet 1 GR за взимане на палети от Гърция се приемат и обработват до 15:00 ч. от понеделник до петък. Заявки, получени след 15:00 ч. се считат за получени на следващия работен ден и се обработват тогава.

Адресът на изпращача се посещава от куриер в стандартно работно време до два работни дни след деня на приемане на заявката (без фиксиран час), като палетите се приемат само ако изпращачът е готов да ги предаде и ако няма разминаване в заявения и реалния брой.

Приемат се многопакети, като максималния брой палета на една товарителница е 6 бр.

Номерът на  заявката е номерът на генерираната товарителница през MySpeedy. Справки по направени заявки за Collection Request може да се правят през уеб приложението или като изпратите имейл с номера на товарителница до [email protected].


Справки и запитвания: 
MySpeedy;
- 0 7001 8001 (за абонати на фиксирани мрежи) и 1 7001 8001 (за абонати на мобилните оператори);
[email protected]

X