Административни услуги


Считано от 01.09.2020 г. Спиди въвежда следните административни услуги:

Вид Период Брой Срок Цена
Справка за изплатени парични преводи (ППП) и/или Наложени платежи (НП) – по дата, по товарителница

Справка за куриерски и/или пощенски услуги
До 12 месеца назад 1 До 3 работни дни 18 лв.
От 1 до 3 години 1 До 5 работни дни 24 лв.
Над 3 години 1 До 10 работни дни 30 лв.

Обявените цени са с вкл. ДДС.